نمایش خبر
برگزاری کارگاه انگل‌شناسی مالاریا
1396/10/27 برگزاری کارگاه انگل‌شناسی مالاریا

کارگاه انگل‌شناسی مالاریا برای کاردان‌ها، کارشناسان علوم آزمایشگاهی ومیکروسکوپیست های شهرستان‌های سراوان، مهر ستان و سیب و سوران با حضور اساتید انگل‌شناسی و کارشناسان مالاریای استان از تاریخ 96.10.23 لغایت 96.10.27 در سالن اجتماعات بهورز مرکز بهداشت شهرستان سراوان برگزار گردید.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات