1398/01/21
جلسه گردهمایی روئسای مرکز بهداشت، آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس سطح شهرستان سراوان
جلسه گردهمایی روئسای مرکز بهداشت، آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس سطح شهرستان سراوان با محوریت سلامت
جلسه گردهمایی روئسای مرکز بهداشت، آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس سطح شهرستان سراوان با محوریت سلامت
1397/12/02
جلسه هماهنگی مرحله دوم طرح تکمیلی فلج اطفال اسفند97
جلسه هماهنگی مرحله دوم طرح تکمیلی فلج اطفال اسفند97
1397/11/22
افتتاح پایگاه شماره ۲ اورژانس شهری سراوان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
افتتاح پایگاه شماره ۲ اورژانس شهری سراوان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1397/11/22
دکتر سید محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی زاهدان در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در سراوان
دکتر سید محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی زاهدان در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در سراوان
1397/11/16
مراسم افتتاح وبهره برداری همزمان 31 طرح عمرانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید.
مراسم افتتاح وبهره برداری همزمان 31 طرح عمرانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید.
1397/11/14
افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت سیرکان
افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت سیرکان
1397/11/08
جلسه گزارش دهی در سومین روز از اجرای مرحله اول طرح تکمیلی فلج اطفال
جلسه گزارش دهی در سومین روز از اجرای مرحله اول طرح تکمیلی فلج اطفال