1398/07/17
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های اجرایی بیماری های غیر واگیر
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های اجرایی بیماری های غیر واگیر
کارگاه آموزشی برنامه های اجرایی بیماری های غیر واگیر با حضور خانم سرگزی رئیس گروه بیماری های غیرواگیر وخانم دقیقی و نوری کارشناسان بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان باهدف آموزش برنامه های تالاسمی وژنتیک، غربالگری نوزادان، خطر سنجی ومراقبت ادغام یافته، آسم، فشارخون، دیابت، سرطان، تحرک بدنی و چربی خون جهت پزشکان، کاردانها، بهورزان و کارشناسان ستادی به مدت دو روز در مرکز بهداشت شهرستان سراوان در حال برگزاری می باشد.
1398/07/17
مراسم روز جهانی تخم مرغ مهر 98
مراسم روز جهانی تخم مرغ مهر 98
1398/07/02
تقدیر از خدمات همکاران بهورز و تکنسین های اورژانس 115 سراوان
تقدیر از خدمات همکاران بهورز و تکنسین های اورژانس 115 سراوان
1398/07/02
افزایش ۲۰ درصدی پایگاههای اورژانس جاده ای و شهری در حوزه شهرستان سراوان
افزایش ۲۰ درصدی پایگاههای اورژانس جاده ای و شهری در حوزه شهرستان سراوان
1398/06/18
بازدید مهندس شهرکی فرماندار محترم شهرستان به همراه مهندس کشاورز معاون محترم برنامه ریزی و دکتر محمودی بخشدار محترم جالق از شبکه بهداشت و درمان سراوان و بیمارستان رازی
بازدید مهندس شهرکی فرماندار محترم شهرستان به همراه مهندس کشاورز معاون محترم برنامه ریزی و دکتر محمودی بخشدار محترم جالق از شبکه بهداشت و درمان سراوان و بیمارستان رازی
1398/05/09
برگزاری سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال ۹۸ در شهرستان سراوان
برگزاری سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی سال ۹۸ در شهرستان سراوان
1398/05/03
تشکیل جلسه و بازدید مشترک شبکه بهداشت ودرمان و اداره دام پزشکی از کشتارگاه و گاوداری های و محل های عرضه مرغ زنده شهرستان سراوان
تشکیل جلسه و بازدید مشترک شبکه بهداشت ودرمان و اداره دام پزشکی از کشتارگاه و گاوداری های و محل های عرضه مرغ زنده شهرستان سراوان