1397/12/02
جلسه هماهنگی مرحله دوم طرح تکمیلی فلج اطفال اسفند97
جلسه هماهنگی مرحله دوم طرح تکمیلی فلج اطفال اسفند97
جلسه هماهنگی طرح تکمیلی فلج اطفال مرحله دوم اسفند ۹۷ با حضور رییس مرکز بهداشت،مسئولین واحد های ستادی و کارشناسان ناظر مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی برگزار گردید.
1397/11/22
افتتاح پایگاه شماره ۲ اورژانس شهری سراوان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
افتتاح پایگاه شماره ۲ اورژانس شهری سراوان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1397/11/22
دکتر سید محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی زاهدان در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در سراوان
دکتر سید محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی زاهدان در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در سراوان
1397/11/16
مراسم افتتاح وبهره برداری همزمان 31 طرح عمرانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید.
مراسم افتتاح وبهره برداری همزمان 31 طرح عمرانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید.
1397/11/14
افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت سیرکان
افتتاح ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت سیرکان
1397/11/08
جلسه گزارش دهی در سومین روز از اجرای مرحله اول طرح تکمیلی فلج اطفال
جلسه گزارش دهی در سومین روز از اجرای مرحله اول طرح تکمیلی فلج اطفال
1397/11/06
افتتاحیه مرحله اول طرح تکمیلی فلج اطفال ۶لغایت ۹ اسفند ماه ۹۷
افتتاحیه مرحله اول طرح تکمیلی فلج اطفال ۶لغایت ۹ اسفند ماه ۹۷