فناوری اطلاعات

برنامه ارتباط سیستم از راه دور

https://anydesk.com/download

 

 

 

   دانلود : ACTIVATION_win7.rar           حجم فایل 5133 KB
   دانلود : New_Text_Document.rar           حجم فایل 1 KB
   دانلود : AnyDesk.rar           حجم فایل 1745 KB

واحدهای ستادی

محتوای مرتبط