معرفی مدیریت

http://saravan.zaums.ac.ir,سراوان،معرفی مدیریت، شبکه بهداشت سراوان

 

                         دکتر احمد سپاهیان

 


سمت :سرپرست شبکه بهداشت و درمان

 

 مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی

 

آدرس : خیابان آزادی- شبکه بهداشت و درمان 

 

شماره تماس : 05437629400-05437623110  

 

 

 


شبكه بهداشت و درمان

محتوای مرتبط