معرفي رياست مرکز بهداشت

http://saravan.zaums.ac.ir,شبکه بهداشت سراوان,رئیس مرکز بهداشت

مهندس عبدالحمید بزرگ زاده 


سمت : رئیس مرکز بهداشت سراوان

 

تحصیلات : فوق لیسانس

 

آدرس: سراوان - خیابان آزادی شبکه بهداشت و درمان

 

شماره تماس :05437629400-05437623001

 

 


 

      

 

 


مرکز بهداشت

محتوای مرتبط