اخبار > اجرای راند دوم عملیات سمپاشی مالاریا مرداد96
عملیات سمپاشی راند دوم 96در 14 مردادماه رسما آغاز شد

عملیا ت سمپاشی راند دوم 96در 14 مردادماه رسما آغاز شد . دراین عملیات تعداد 51 کانون که بالغ بر 7935نفر جمعیت ،1701خانوار و9077مکان مورد سمپاشی قرار میگیرد این عملیات در مرکز جامع سلامت آزادگان هوشک  با تلاوت آیاتی  چند ازکلام ....مجید و با حضور ریاست مرکز بهداشت ،معاون فرماندار آقای مهندس بزرگزاده،تعدادی از مسئولین ادارات واعضای شورای روستا ودهیاران آغاز گردید .

ریاست محترم مرکز بهداشت دراین جلسه اظهارداشتند: مالاریا یکی از بیماریهایی است که توسط نیش پشه مالاریا منتقل میشود ودر بعضی نقاط گرمسیردنیا این بیماری وجود دارد وهرکشوری برنامه  خاصی جهت حذف این بیماری دارد وسازمان بهداشت جهانی برنامه ها، الگوها واستاندارد هایی را با توجه به هر منطقه مشخص وابلاغ می نماید. این سازمان برای جمهوری اسلامی ایران برنامه ای مشخص نموده که تا سال 1398به ازای هر ده هزار نفر جمعیت بیش ازیک مورد مالاریا وجود نداشته باشد وتا سال 1400انتقال محلی مالاریا کامل حذف شود وتا سال 1403 گواهی حذف مالاریا را از سازمان بهداشت جهانی را دریافت کنیم.

درحال حاضر ما به برنامه حذف مالاریا رسیده ایم  مشروط بر اینکه بتوانیم وضعیت موجود را حفظ نمائیم .

 

            روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان سراوان


1396/05/14 ١٣:٤٧ Slider, News ١٦١٧٣


خروج
آخرین عناوین خبری