اخبار > برگزاری اولين جلسه هماهنگي اجراي طرح ها وبرنامه هاي بهداشتي مشترك في مابين ادارات آموزش وپرورش مناطق جالق،بم پشت وشهرستان سراوان
برگزاری اولين جلسه هماهنگي اجراي طرح ها وبرنامه هاي بهداشتي مشترك في مابين ادارات آموزش وپرورش مناطق جالق،بم پشت وشهرستان سراوان

اولين جلسه هماهنگي اجراي طرح ها وبرنامه هاي بهداشتي مشترك في مابين ادارات آموزش وپرورش مناطق جالق،بم پشت وشهرستان سراوان با حضور رياست محترم مركز بهداشت مهندس بزرگ زاده وكارشناسان ونمايندگان آموزش وپرورش مناطق مشاراليه وكارشناسان ستادي درمركز بهداشت شهرستان سراوان درمورخه 22/6/96برگزار گرديد.

دراين جلسه رياست مركز بهداشت درمورد اهميت تعامل وهمكاريهاي برون بخشي وبين بخشي وخصوصا اداره هاي آموزش وپرورش وبهداشت ودرمان در زمينه ارتقاء سلامت دانش آموزان خصوصا توجه به آب شرب مدارس وكنترل ونظارت برامور تغذيه اي دانش آموزان وارائه تغذيه سالم به آنها وهمچنين صدور وداشتن كارت سلامت مسئولين بوفه هاي مدارس وتوجه به مكمل ياري واجراي دقيق آن در مدارس وبه ساير طرح وبرنامه ها از جمله طرح تمرينات كششي درمدارس وتحرك وفعاليت بدني وتاثيرات آن برسلامتي دانش آموزان اشاره نموده  و اهميت آموزش بهداشت وبهداشت فردي در مدارس در كنترل معضلاتي همانند آلودگي شپش سخنان مبسوطي رابيان نمودند.درهمين جلسه كميته مكمل ياري در مدارس وتمرينات كششي در مدارس وسفيران سلامت دانش آموزي شهرستان تشكيل گرديد.


1396/06/22 ١٣:٢٤ Slider, News ١٦٣٩٧


خروج
آخرین عناوین خبری