ارتباط با ما

سیستان و بلوچستان, سراوان,http://saravan.zaums.ac.ir

 

                               نام واحد                             

                     

   شماره تلفن       

                                                                    

  

دفتر ریاست

 

 

05437629400

 

واحد  گسترش

 

 05437628904

 

بهداشت محیط و حرفه ای   

 

 

05437622807     

                                   

 

 مبارزه با بیماریهای

 

 05437644290

 

حراست

 

 05437623010

 

ازمایشگاه مرکزی

 

 05437628907

 

انبار دارویی

 

 05437629010

 

کارگزینی

 

 

05437634290

 

 

مرکز یک شهری                                   05437622451

 

 

مرکز دو شهری                                   05437622452

 

 

مرکز سه شهری                                05437628906

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط