معرفی مدیریت

http://saravan.zaums.ac.ir,سراوان،معرفی مدیریت، شبکه بهداشت سراوان

 

 

دکتر رضا رضا زاده پراپری


سمت : مدیرمحترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان

 

 مدرک تحصیلی : دکتری

 

آدرس : سراوان - خیابان آزادی شبکه بهداشت و درمان

 

شماره تماس : 05437629400-0543762311  

 

 

 


محتوای مرتبط